Loa Array CAF

Loa Array CAF US218

 Array CAF

Loa Array CAF US218
Loa Array CAF US218

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CF 1826

 Loa Array CAF

Loa Array CF 1826
Loa Array CF 1826

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array Cf-1830

 Loa Array CAF

Loa Array Cf-1830
Loa Array Cf-1830

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array Tsw-218

 Loa Array CAF

Loa Array Tsw-218
Loa Array Tsw-218

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CF 1828

 Loa Array CAF

Loa Array CF 1828
Loa Array CF 1828

Liên hệ

Xem nhanh

 Loa Array CAF

Loa Array CF - 215
Loa Array CF - 215

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CAF SUN 100

 Loa Array CAF

Loa Array CAF SUN 100
Loa Array CAF SUN 100

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CAF US18

 Loa Array CAF

Loa Array CAF US18
Loa Array CAF US18

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CAF HY-1822

 Loa Array CAF

Loa Array CAF HY-1822
Loa Array CAF HY-1822

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Array CF 1820

 Loa Array CAF

Loa Array CF 1820
Loa Array CF 1820

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Hội Trường Sub CAF DF 18S

 CAF

Loa Hội Trường Sub CAF DF 18S
Loa Hội Trường Sub CAF DF 18S

Liên hệ

Xem nhanh

Loa Hội Trường Sub CAF DF 218S

 CAF

Loa Hội Trường Sub CAF DF 218S
Loa Hội Trường Sub CAF DF 218S

Liên hệ

Xem nhanh

Dòng loa mảng  CF của loa array CAF là một hệ thống 2 đường chủ yếu được sử dụng trong quy mô lớn của cuộc họp , nhà hát, biểu diễn trực tiếp , sân vận động và như vậy. Tỷ lệ ngang là 120 ° Các tần số thấp hơn có thể đến 80Hz mà không cần các thiết bị tần số siêu thấp , nó cũng có thể được sử dụng với treo hặc nằm ở tần số thấp . có hệ thống treo bên trong, do đó, nó sẽ hợp tác với các hệ thống loa CF để điều chỉnh tính toán loa  CF hệ thống 2 chiều . hình 3 chiều louspeaker với việc sử dụng siêu tần số thấp , dòng loa mảng CF có thể được điều khiển bởi máy trộn , vì vậy bạn có thể thay đổi âm thanh linh hoạt cho các vị trí khác nhau. Nó có chiếu xạ hoàn hảo, hệ thống âm thanh rõ ràng và tinh tế với sự thâm nhập tuyệt vời, và tần số thấp có đầy đủ các tính linh hoạt.

Hoàng Tùng Audio hân hạnh là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm CAF Audio.

 

 

Hoang Tung Audio
Đóng lại

Tắt

Đặt hàng online